Varinnom logo

Personvernserklæring - Varinnom.no

Den behandlingsansvarlige

Hastek AS er behandlingsansvarlig for informasjon som samles inn gjennom denne siden. Vi er imidlertid ikke behandlingsansvarlige for informasjon som samles inn gjenom registrering på Varinnoms lokasjoner. Hastek AS kan nås på post@varinnom.no.

Hastek AS samler inn og bruker data for å levere tjenesten Varinnom.

Hvorfor vi behandler dine opplysinger

Opplysningene vi samler inn er nødvendige for å oppfylle vår avtale med bedriften du er tilknyttet om levering av Varinnom. Hastek AS vil ikke kunne levere Varinnom til en bedrift dersom vi ikke har opplysninger om en kontaktperson.

Vi kan behandle dine kontaktopplysninger til markedsføringsformål der vi har foretatt en interesseavveining som viser at det er i våre legitime interesser.

Hva vi samler inn

Dersom du kjøper tilgang til Varinnom på vegne av din bedrift, samler vi inn navnet og telefonnummeret ditt fra Vipps. Vi samler også inn e-post-addressene du oppgir i registrerings-skjemaet.

Dersom du blir lagt til som administrator for en bedrifts Varinnom-konto, samler vi inn telefonnummeret ditt fra den personen som legger deg til som administrator. Når du logger inn, henter vi navnet ditt fra Vipps.

Informasjonskapsel

Varinnom bruker kun informasjonskapsler til å holde deg innlogget i administrasjonsportalen igjennom en økt.

Lagring av dine opplysninger

Vi lagrer dine opplysninger så lenge du er Varinnom-administrator eller kontaktperson for en bedrift som benytter seg av Varinnom. Vi oppbevarer opplysningene i to år etter at kundeforholdet opphører.

Databehandlere

Vi bruker tjenesten Microsoft Azure for å lagre oppplysningene vi samler inn. De lagres i Norge og overføres ikke til tredjeland utenfor EØS.

Det tas ingen automatiserte beslutninger om dine opplysninger.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting, begrensning, gjøre innsigelse eller kreve dataportabilitet. Kontakt oss på post@varinnom.no dersom du har en slik forespørsel. Vi gjør oppmerksom på at vi kan be om at du legitimerer deg før en slik forspørsel besvares.

Du har rett til å klage til Datatilsynet om vår behandling av dine opplysninger.